kind in de knel

Het kind in de knel


Als gescheiden ouder kunt u langdurig boosheid of verdriet ervaren. Soms kunt u ook overtuigd zijn dat het kind beter af is als het met uw ex-partner geen omgang meer heeft.


Het kan ook zijn dat u in zekere zin jaloezie ervaart (bijvoorbeeld op de nieuwe toekomst van uw ex-partner, alleen, of met een nieuwe liefde en eventueel nieuwe kinderen). Of heel boos bent omdat u voelt dat uw ex-partner u en uw kinderen 'bedrogen' heeft, in de steek gelaten heeft. Maar een scheiding leidt ook tot pijn, soms zozeer dat u misschien het liefst een geheel nieuw leven wil beginnen, een leven waar uw ex geen plaats in zou moeten hebben, hij of zij is het wellicht in uw ogen niet waard om vader of moeder van uw kinderen te zijn. Het is daarom heel belangrijk dat deze pijn, deze rouw verwerkt wordt zodat u weer op termijn kan genieten van het leven zonder uw ex. Het kan ook voorkomen dat u het gevoel heeft dat uw ex uw kind omkoopt met mooie cadeautjes of uitjes en daardoor de angst krijgt dat uw kinderen voor uw ex (met alle materiele voordelen van dien) zal kiezen. Ook het gevoel dat een stiefouder uw rol wil overnemen, kan veel pijn doen. Het kan ook zo zijn dat wanneer uw kinderen bij uw ex zijn, u een heel eenzaam gevoel krijgt.


Het is heel moeilijk om al deze mogelijke gevoelens niet te laten zien aan uw kind. Uw kind merkt dat haarfijn en kan zich daardoor schuldig voelen en uw kant kiezen, uw kind kan dan aangeven dat het geen omgang meer wil.


Wat gebeurt er bij ouderonthechting*, ook wel ouderverstoting genoemd?

Wanneer uw gevoel en gedrag jullie kind zodanig beïnvloedt dat het in de knel komt, voelt jullie kind zich onveilig.


Om zich weer veilig te voelen, kan jullie kind kiezen om de band die het met uw ex-partner heeft te verminderen of verbreken.*

Dit lijkt op korte termijn gunstig voor het kind uit te pakken (het is kortdurend de stress van het loyaliteitsconflict kwijt), maar heeft ernstige langetermijneffecten.


* van ouderonthechting kan niet worden gesproken als het kind kiest om de band met een ouder te verbreken omdat deze het kind mishandelt.

Welk gedrag maakt dat jullie kind in de knel komt? *


Jullie kind wordt (onbewust) beïnvloed als u:

 • (voor het kind hoorbaar) kwaad spreekt over uw ex-partner;
 • (onbewust) uitstraalt dat u verdrietig of eenzaam bent als jullie kind bij uw ex-partner is;
 • liever niet wil dat uw ex-partner binnen komt als deze jullie kind komt halen;
 • liever niet wil dat u en uw ex-partner tezamen bij belangrijke gebeurtenissen zijn;
 • vertrouwelijke informatie met jullie kind deelt;
 • jullie kind (bezorgd) bevraagt na de omgang met uw ex-partner.

Jullie kind komt nog verder in de knel als u:

 • laat merken dat jullie kind alleen op u kan vertrouwen;
 • ruzie maakt met uw ex-partner in aanwezigheid van jullie kind;
 • laat merken dat uw ex-partner een slechte of gevaarlijke ouder is;
 • laat merken dat uw ex-partner niet zoveel houdt van jullie kind (als u);
 • laat merken dat u ongelukkig bent als jullie kind bij uw ex-partner is;
 • met jullie kind vertrouwelijke informatie over de scheiding deelt;
 • jullie kind inhoudelijk op de hoogte stelt van (juridische) ontwikkelingen;
 • niet meer met uw ex-partner wil praten en jullie kind vraagt boodschappen door te geven;
 • jullie kind vraagt om te spioneren en/of geheimen te bewaren;
 • uw ex-partner niet in uw omgeving verdraagt;
 • jullie kind (emotioneel) beloont als het aangeeft minder omgang te willen;
 • jullie kind steunt als het zegt geen omgang met uw ex-partner te willen;
 • de schuld van de ontstane situatie alleen bij uw ex-partner legt en u niet wil meewerken aan een oplossing daarvan.

U draagt echt bij aan ouderonthechting als u:

 • uw ex-partner niet langer over (het welzijn van) jullie kind informeert;
 • de omgangsregeling bemoeilijkt (ook door rechtsgang/begeleide omgang);
 • geen herinneringen (of cadeaus / post) aan uw ex-partner in huis tolereert, of toestaat dat het kind die weggooit;
 • (gedeeltelijk) onjuiste informatie aan uw kind doorgeeft;
 • post, telefoon of cadeaus van uw ex-partner achterhoudt;
 • (ver) weg van uw ex-partner verhuist om zo het contact te bemoeilijken;
 • contact met de familie van uw ex-partner bemoeilijkt of verbreekt;
 • derden bij de buitensluiting van uw ex-partner betrekt (familie, schoonfamilie, uw nieuwe partner, vrienden, school, dokter, officiële instanties);
 • jullie kind uw nieuwe partner mama of papa laat noemen;
 • jullie kind uw ex-partner bij de voornaam laat noemen;
 • de achternaam van jullie kind verandert;
 • (valse, onterechte of overbezorgde) aangiften van mishandeling of misbruik doet;
 • het kind ontvoert.


* O.a.: Baker; Ben-Ami; Chambers; Brassard; Eichler; Verrocchio (2006-2015)


Graag verwijs ik u ook naar*:

PA (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

De omstandigheden: als u wilt weten wat nog meer bijdraagt aan loyaliteitsconflicten

Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

Nascholing: voor informatie over de nascholingsmogelijkheden voor professionals

Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

Langetermijngevolgen: als u wilt weten wat internationaal onderzoek aantoont

Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

* door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina