Professionals

Professionals

Bent u rechter - advocaat - psycholoog - psychiater -

hulpverlener - arts - onderwijzer - of anderszins professioneel betrokken bij complexe omgangsproblematiek?

Ik deel mijn kennis over complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting graag middels:

  • nascholing;
  • presentatie aan uw team;
  • lezing op uw symposium of congres;
  • beleidsmatige discussie.


Onderwerpen nascholing

Inhousetraining

Trainingsdata

Deskundigenonderzoek / bijzondere curator

In opdracht van rechtbanken voer ik een documenten-, en gezinsonderzoek uit naar de dynamieken onderliggend aan de omgangsproblematiek.
In dit onderzoek betrek ik beide ouders (separaat), de kinderen, en eventueel relevante derden.
In het rapport geef ik o.a. antwoord op de vragen of er sprake is van een gegronde reden (als mishandeling) of van het proces van ouderonthechting.
Aanvullend doe ik aanbevelingen voor een passende interventie. Het rapport wordt onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek.

* mijn kennis is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en mijn praktijkervaring.

 
 
 
 
 
 
 

Indien u meer informatie wilt, verzoek ik u vriendelijk om het contactformulier in te vullen.

Alvast bedankt!

Graag verwijs ik u ook naar*:

PA (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

Het kind in de knel: als u wilt weten door welk ouder-gedrag het kind zich onveilig voelt

De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

De omstandigheden: als u wilt weten wat nog meer bijdraagt aan loyaliteitsconflicten

Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

Nascholing: voor informatie over de nascholingsmogelijkheden voor professionals

Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

* door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina